A R T A P A R D A Z

خدمات حوزه طراحی سایت

تحقیقات

با تحلیل رقبا میتوانید دید دقیق نسبت به جامعه هدف بدست بیارید
رصد بازار و رقبا یکی از تخصص های ماست

باشگاه مشتریان

طراحی مدل راه اندازی باشگاه مشتریان و انتخاب ابزار و استراتژی
مناسب، مهمترین بخش از یک برنامه وفادارسازی مشتری است.
همانطور که می دانید، خشت اول گر نهد معمار کج …

خدمات حوزه سـازمانی

انجام بیش از 215 پروژه در دوازده سال سابقه مستمر
و تعدادی پروژه در دست اقدام

15

نرم افزار طراحی شده

45

سایت طراحی شده

12

سال فعالیت مستمر

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته مشتریان در پرتال مشتریان
باعث افتخار هست که توانستیم اعتماد مجموعه های صنعتی، سازمانی
و کسب و کار های کوچک و بزرگ را بدست آوریم

پشتیبانی شبکه سازمانی
پشتیبانی توسعه دیجیتال
پشتیبانی توسعه زیر ساخت
روحیه کار تیمی دارید؟ ما به دنبال شما می گردیم
تکمیل فرم استخدام

بهترین ها به ما اعتماد کرده اند